"Bir kimse niyet edip, beni ziyaret ederse, kıyamet günü bana yakın mesafede olacaktır. Kim de Medine-i Münevvere'de yerleşir ve oranın darlık ve sıkıntısına sabrederse, kıyamet günü onun şahidi ve şefaatçisi olurum. Kim Haremeynin birinde yani Mekke-i Mükerreme veya Medine-i Münevvere'de vefat ederse, o kıyamet günü emin insanlar arasında haşrolunur." (Beyhekî, Şuabu'l-İman, 3/488, No:4152)