19 Mayıs 2013 Pazar

Şehadet mi? Annem mi?
”Kandillerde gece geç saatlere kadar uyumadığını ve ağladığını bilirim.”

  (Furkan’ın arkadaşının dilinden) 15 Mayıs 2013 Çarşamba

...Gözleri görmeyen çocuk..Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar?

Allah, şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir.

Nisa Suresi 147

12 Mayıs 2013 Pazar

....Sevgili dost,kulaklar işgal altında
Sevgili Dost,

Kulaklar işgal altında. Bu yüzden kelimeler yerlere dökülüyorlar. Ağızların kapıları kırık. Bu yüzden kelimeler ayağa düşüyorlar. Bu söz yığınlarını kim kaldıracak. Hiç kimse. Ama azarlanacak, sokaktan, "bak ne buldum"diye kelime taşıyan çocuklar evlerine. "At o pis şeyi" denilecek onlara. Çocuklarsa yıkayıp bazı kelimeleri saklayacaklar yastık altlarında..

Ali Ural
...Anneler var.Çocuklar düz yazı olmasın diye anneler var.

Haydar Ergülen


...anlasanaHayatım boyunca kendimle ilgili olarak uzun açıklamalara girmekten kaçındım. Yani duygularımı bütün açıklığıyla uzun uzun anlatmadım kimseye. Bunu yapmak doğru muydu bilemiyorum ama bu böyle sürdü. İstedim ki bana bu kadar yakın olan insanlar birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle, bir bakışla, bir nefes alışımla anlasınlar neler olup bittiğini.Çünkü ben böyle anlayabiliyorum. Eğer sahiden birinin yakınında duruyorsam, bu kadarla da olsa farkına varabiliyorum olup bitenlerin. Yakınlarında olmanın hakkını veriyorum ve bunu onlardan da bekliyorum.”

Tarık Tufan

...bal

"Zira yürekten kan damlarken ağızdan bal damlamıyor.."

Murat Menteş
9 Mayıs 2013 Perşembe

...Hz.Süleyman ve BaykuşKa’bü’l-Ahbâr (r.a.) Hz. Ömer’in huzurunda şöyle anlattı:
“Ey Emîrulmü’minîn, geçmiş peygamberlerin kitablarında okuduğum en acayip şeyi sana haber vereyim.
 Bir peçeli baykuş, Süleyman aleyhisselâmın yanına geldi, selâm verdi. Hz. Süleyman selâmını aldı. Sonra aralarında şöyle konuşma geçti:“Ey baykuş, neden topraktan bitenlerden yemezsin?”“Hz. Âdem topraktan biten şey (buğday) sebebiyle cennetten çıkarıldı.” dedi.“Niçin su içmezsin?” diye sordu;“Çünkü Nûh aleyhisselâmın kavmi suda boğuldu.” dedi.“Neden îmar edilmiş mâmur yeri terk edip harabeleri mesken tutarsın.?”“Harabeler Hz. Allah’ın mirasıdır, ben de Hz. Allah’ın mîrâsında otururum.“Harabe üstüne konduğunda ne dersin?”“Burada yiyip içerek geçinenler hani nerededir?” derim.
Ya îmar edilmiş yer üzerinden geçsen ne dersin?”“Yazık Âdemoğluna ki önünde nice güçlükler varken nasıl rahat uyumaktadır?” derim.“Gündüzleri niçin çıkmazsın?”“Âdemoğlunun kendisine ettiği zulmün çokluğundan…” dedi.“Öterken ne dersin?”“Ey gafil, âhiret yolculuğun için azık hazırla! derim ve ‘Subhane hâlikun Nur” diye zikrederim.” dedi.Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s.) şöyle buyurdu: “Kuşlar içinde insanoğluna bu kadar güzel nasihat eden ve bundan daha şefkatli olanı yoktur. Câhillerin ondan nefret etmeleri, onu uğursuz saymaları ne acayip şeydir..”